36101383 - 026

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه سیب سبز

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه سیب سبز

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با رایحه سیب سبز

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو از کمپانی MAFRA ایتالیامیباشد. خوشبوکننده آویز مفرا با رایحه سیب سبز با نام تجاری DEO Cube Apple و در حجم 5 میلی لیتر ارایه می شود. ماندگاری این محصول 45 روز می باشد که با توجه به تنظیم مقدار مایع آغشته کننده چوب، امکان تنظیم میزان رایحه در خودرو میسر می باشد. خوشبو کننده فانوسی مفرا از ترکیبات عاری از بنزن تولید شده است که ایجاد سردرد و ناراحتی برای افراد حساس نمی نماید