36101383 - 026

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه After Tobacco

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه After Tobacco

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با رایحه After Tobacco

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با برند Quick Clean با حجم 7 میلی لیتر می باشد. این خوشبوکننده با نام تجاری Wood After Tobacco ارایه می شود که اصطلاحا رایحه بعد از سیگار نام گرفته است. تنظیم مقدار مایع آغشته کننده چوب، امکان تنظیم میزان رایحه در خودرو را میسر می نماید. استفاده از خوشبو کننده های آویز با قابلیت تنظیم میزان پخش رایحه بهترین گزینه برای استفاده در فضای کابین خودرو می باشد. این خوشبو کننده با ایجاد رایحه ای مطبوع، فضایی دلپذیر برای سرنشینان خودرو ایجاد می کند.