36101383 - 026

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه Berry

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه Berry

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با رایحه Berry

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با برند Quick Clean با حجم 7 میلی لیتر می باشد. این خوشبوکننده با نام تجاری Wood Berry ارایه می شود که اصطلاحا رایحه تمشک نام گرفته است. تنظیم مقدار مایع آغشته کننده چوب، امکان تنظیم میزان رایحه در خودرو را میسر می نماید.