36101383 - 026

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه Black Gold

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه Black Gold

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با رایحه Black Gold

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با برند Quick Clean با حجم 7 میلی لیتر می باشد. این خوشبوکننده با نام تجاری Wood Black Gold ارایه می شود که اصطلاحا رایحه طلای سیاه نام گرفته است. تنظیم مقدار مایع آغشته کننده چوب، امکان تنظیم میزان رایحه در خودرو را میسر می نماید.