36101383 - 026

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه Black

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه Black

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با رایحه Black

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با برند Quick Clean با حجم 7 میلی لیتر می باشد. این خوشبوکننده آویز چوبی با نام تجاری Wood Black ارایه می شود که اصطلاحا رایحه سیاه نام گرفته است. تنظیم مقدار مایع آغشته کننده چوب، امکان تنظیم میزان رایحه در خودرو را میسر می نماید.