36101383 - 026

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه Coffee

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه Coffee

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با رایحه Coffee

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با برند Quick Clean با حجم 7 میلی لیتر می باشد. این خوشبوکننده با نام تجاری Wood Coffee ارایه می شود که اصطلاحا رایحه قهوه نام گرفته است. تنظیم مقدار مایع آغشته کننده چوب، امکان تنظیم میزان رایحه در خودرو را میسر می نماید.