36101383 - 026

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر Deep Ocean

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر Deep Ocean

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر رایحه Deep Ocean

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر از کمپانی MAFRA می باشد. این خوشبو کننده مفرا مخصوص نصب روی دریچه کولر بوده که با نام تجاری PIXY Deep Ocean و وزن ژله 7 گرم در بازار ارایه می شود. رایحه این خوشبوکننده اقیانوس عمیق بوده و عاری از هرگونه مواد مضر و سردردآور می باشد.