36101383 - 026

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر Frizzy Lime

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر Frizzy Lime

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر از کمپانی MAFRA می باشد. این خوشبو کننده مفرا مخصوص نصب روی دریچه کولر بوده که با نام تجاری PIXY Frizzy Lime و وزن ژله 7 گرم در بازار ارایه می شود. رایحه این خوشبوکننده لیموی یخی بوده و عاری از هرگونه مواد مضر و سردردآور می باشد.