36101383 - 026

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر Strawberry

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر Strawberry

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر رایحه Strawberry

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر از کمپانی MAFRA می باشد. این خوشبو کننده مفرا مخصوص نصب روی دریچه کولر بوده که با نام تجاری PIXY Strawberry و وزن ژله 7 گرم در بازار ارایه می شود. رایحه این خوشبوکننده توت فرنگی بوده و عاری از هرگونه مواد مضر و سردردآور می باشد.