36101383 - 026

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر Summer Fruit

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر Summer Fruit

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر از کمپانی MAFRA می باشد. این خوشبو کننده مفرا مخصوص نصب روی دریچه کولر بوده که با نام تجاری PIXY Summer Fruit و وزن ژله 7 گرم در بازار ارایه می شود. رایحه این خوشبوکننده میوه تابستانی بوده و عاری از هر گونه مواد مضر و سردردآور می باشد.