36101383 - 026

دسته بکس جغجغه درایو 3/8 اینچ

دسته بکس جغجغه درایو 3/8 اینچ

دسته بکس جغجغه 48 دندانه درایو 3/8 اینچ

دسته بکس جغجغه درایو 3/8 اینچ ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. با توجه به عکس محصول مشخصات این آچار بکس جغجغه ای به شرح ذیل می باشد:
L=200mm , Ø=30 , A=33mm , ■=⅜” وزن 246.7 گرم , قابلیت کارکرد تا زاویه 7.5 درجه