36101383 - 026

دستکش شست و شوی بدنه پوست بره ورک استاف

دستکش شست و شوی بدنه پوست بره ورک استاف

دستکش شستشوی بدنه از کمپانی ورک استاف لهستان مناسب برای شست و شوی بدنه خودرو می باشد. این دستکش شستشوی پوست بره از رنگ بدنه حین شستشو محافظت می نماید.