36101383 - 026

دستکش شست و شوی رینگ پوست بره

دستکش شست و شوی رینگ پوست بره

دستکش شست و شوی رینگ پوست بره ورک استاف ابعاد 16 در 16 سانتی متر

دستکش شستشوی رینگ پوست بره از کمپانی work stuff لهستان می باشد. این دستکش هیچگونه خط و خشی روی انواع رینگها ایجاد نمی کند در دیتیلینگ خودرو برای صفرشویی رینگهای حساس استفاده از این دستکش بسیار مناسب می باشد.