36101383 - 026

دستکش کلی بار

دستکش کلی بار

دستکش کلی بار یک دستکش با لایه پلیمری است.از خمیر کلی های معمولی دوام بیشتری دارد.قطران، رزین، بقایای آسفالت و همچنین آثار حشرات و سایر آلودگی های سرسخت را از بین می برد. رنگ و پنجره ها را صاف و تمیز می کند. بخاطر سطح بزرگتر دستکش، سرعت کار بیشتر از خمیر کلی های معمولی است.

نحوه استفاده:

سطح کار را بشویید.
دستکش را در آب یا شامپو و محلول آب خیس کنید.
دستکش را در عرض و در امتداد حرکت دهید.
فشار زیادی وارد نکنید
دستکش را به طور منظم بشویید.
بدنه ماشین را بشویید و خشک کنید.

توجه:

قبل از استفاده برای اولین بار، دستکش را در آب گرم بشویید.
اسفنج را در معرض دمای بالا قرار ندهید.
محصول را دور از آفتاب نگه دارید.
با محصولات مبتنی بر حلال استفاده نکنید.