36101383 - 026

دم باریك سایز 160 میلیمتر

دم باریك سایز 160 میلیمتر

دم باریك سایز 160 میلیمتر

دم باریك سایز 160 میلیمتر ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. طول این انبر دم باریك 160 میلیمتر بوده و وزن آن 142 گرم می باشد. با توجه به عكس دوم اطلاعات ابعادی این دم باریك Beta ایتالیا به شرح زیر می باشد: L=160 mm , A=19 mm , L1=56 mm , S=9 mm , A1=2.5 mm , S1=3.2 m

دسته بندی ها ,