36101383 - 026

دم باریك عایق 1000 ولت

دم باریك عایق 1000 ولت

دم باریك عایق 1000 ولت

دم باریك عایق ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. طول این انبر دم باریك عایق 180 میلیمتر بوده و وزن آن 161 گرم می باشد. برای انجام فعالیتهایی كه با برق 1000 ولت سر و كار دارند، میتوان از این دم باریك عایق برق Beta ایتالیا استفاده كرد. با توجه به عكس دوم اطلاعات ابعادی آن به شرح ذیل می باشد: L=180 mm ، L1=56 mm ، A=19mm ، B=3 mm ، C=5 mm ، D=9 mm

دسته بندی ها ,