36101383 - 026

رابط 3/8 اینچ

رابط 3/8 اینچ

رابط درایو 3/8 اینچ

رابط درایو 3/8 اینچ ساخت کمپانی بتا ایتالیا می باشد. این رابط بکس ایتالیایی در سه سایز بکس کوتاه , رابط بکس متوسط و رابط بکس بلند ارائه میگردد. با توجه به عکس محصول مشخصات رابطها به شرح ذیل می باشند:

75 میلیمتری : □=⅜” ■=⅜” , Ø=17mm , L=75mm و وزن 57 گرم

125 میلیمتری : □=⅜” ■=⅜” , Ø=17mm , L=125mm و وزن 93 گرم

250 میلیمتری : □=⅜” ■=⅜” , Ø=17mm , L=250mm و وزن 165 گرم