36101383 - 026

روان کننده خمیر کلی Lubrifica

روان کننده خمیر کلی Lubrifica

روان کننده خمیر کلی Lubrifica در حجم 500 میلی لیتر از لاین حرفه ای دیتیلینگ لابوکاسمتیکا

روان کننده خمیر کلی از برند Mafra ایتالیا لاین دیتیلینگ حرفه ای Labocosmetica می باشد. این روان کننده کلی بار در حجم 500 میلی لیتر با نام Lubrifica برای روان کردن سطح برای استفاده ی آسانتر از خمیر کلی و سنباده و بدست آمدن نتیجه ی بهتر دارای اهمیت می باشد. همچنین این روان کننده برای استفاده حین پولیش شیشه خودرو Vitreo برای ایجاد رطوبت و جلوگیری از خشک شدن مواد پولیش روی سطح شیشه و پد الزامی می باشد. این محصول برای روان کردن خمیر کلی بار مفرا یا خمیر کلی بار ورک استاف بسیار مناسب می باشد. در دیتیلینگ خودرو برای ایجاد سطحی عاری از هر گونه جرم و آلودگی برای بدنه خودرو یکی از مهمترین مراحل کلی کردن بدنه خودرو می باشد به همین دلیل داشتن موادی بعنوان روان کننده خمیر کلی برای دیتیلرها دارای اهمیت می باشد.