36101383 - 026

ست آلن ستاره ای 8 پارچه چاقویی با دسته فلزی

ست آلن ستاره ای 8 پارچه چاقویی با دسته فلزی

ست آلن ستاره ای 8 پارچه چاقویی با دسته فلزی

ست آلن ستاره ای 8 پارچه چاقویی ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. 8 عدد آچار آلن ستاره ایی در سایزهای T9-T10-T15-T20-T25
T27-T30-T40 در این مجموعه آلن ستاره ای چاقویی Beta ایتالیا موجود است.

 

کد محصول: 000970645

دسته بندی ها ,