36101383 - 026

ست آچار آلن شش گوش 7 پارچه چاقویی

ست آچار آلن شش گوش 7 پارچه چاقویی

ست آچار آلن شش گوش 7 پارچه چاقویی

ست آچار آلن شش گوش 7 پارچه چاقویی ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. 7 عدد آچار آلن در سایزهای 2.5 میلیمتر، 3 میلیمتر، 4 میلیمتر، 5 میلیمتر، 6 میلیمتر، 8 میلیمتر و 10 میلیمتر در این مجموعه آچار آلن شش گوش Beta ایتالیا موجود است.

 

کد محصول: 000960645

دسته بندی ها ,