36101383 - 026

ست آچار یك سر تخت یك سر رینگی 5 پارچه

ست آچار یك سر تخت یك سر رینگی 5 پارچه

ست آچار یك سر تخت یك سر رینگی 5 پارچه

ست آچار یك سر تخت یك سر رینگی مدل T16 شامل 5 پارچه، ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. 5 عدد آچار یكسر تخت در سایزهای 22 میلیمتر، 24 میلیمتر، 27 میلیمتر، 30 میلیمتر و 32 میلیمتر، در این ست آچار یكسر رینگی Beta ایتالیا موجود می باشد.

 

کد محصول: 024240016

دسته بندی ها ,