36101383 - 026

ست انبردست، دم باریک و سیم چین 3 پارچه

ست انبردست، دم باریک و سیم چین 3 پارچه

ست انبردست، دم باریک و سیم چین 3 پارچه

ست دم باریك، انبردست و سیم چین 3 پارچه ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. یك عدد انبردست سایز 180 میلیمتر، یك عدد سیم چین سایز 160 میلیمتر و یك عدد دم باریك سایز 160 میلیمتر در این ست سیم چین دم باریك انبردست Beta ایتالیا موجود می باشد.

دسته بندی ها ,