36101383 - 026

ست بکس 1/2 اینچ 29 پارچه مدل T80

ست بکس 1/2 اینچ 29 پارچه مدل T80

ست بکس 1/2 اینچ شامل 29 پارچه مدل T80

ست بكس 1/2 اینچ شامل 29 پارچه ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. مجموعه بكس های كوتاه شش گوش شامل 19 پارچه و در سازهای 10 میلیمتر الی 24 میلیمتر، 26 میلیمتر، 27 میلیمتر، 30 میلیمتر و 32 میلیمتر می باشد. همچنین ست بكس آلنی این جعبه بكس 5 پارچه بوده و سایز آنها 5 میلیمتر، 6 میلیمتر، 8 میلیمتر، 10 میلیمتر و 12 میلیمتر می باشد.

دیگر ابزار موجود در این سری بكس عبارت است از: آچار جغجغه، كمكی بلند به طول 255 میلیمتر، كمكی كوتاه به طول 125 میلیمتر، دسته آلن به طول 305 میلیمتر، كشویی و لقلقه. این ست بكس 1/2 اینچ Beta ایتالیا در یك جعبه  ابزار فلزی كه قابلیت تحمل فشار تا 4.1 كیلو گرم را دارد، قرار گرفته است.

کد محصول: 024240080