36101383 - 026

ست پیچگوشتی دو سو چهار سو

ست پیچگوشتی دو سو چهار سو

ست پیچگوشتی دو سو چهار سو بتا ایتالیا شامل 7 پارچه

ست پیچگوشتی دو سو چهار سو 7 پارچه ساخت کمپانی بتا ایتالیا می باشد. این مجموعه پیچ گوشتی ایتالیایی شامل 3 عدد پیچگوشتی چهار سو در سایزهای PH0x60 و PH1x80 و PH2x100 همچنین 4 عدد پیچگوشتی دو سو در سایزهای 2.5×60 و 3×100 و 4×125 و 5×125 میلیمتر می باشد.

دسته بندی ها ,