36101383 - 026

ست پیچ گوشتی دوسو چهارسو 10 پارچه

ست پیچ گوشتی دوسو چهارسو 10 پارچه

ست پیچ گوشتی دوسو چهارسو بتا شامل 10 پارچه

ست پیچ گوشتی دوسو، چهارسو شامل 10 پارچه ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. 6 عدد پیچگوشتی دوسو در سایزهای 75*3 میلیمتر، 100*3.5 میلیمتر، 30*4 میلیمتر، 125*4 میلیمتر،150 *5.5 میلیمتر، 150*6.5 میلیمتر همچنین 4 عدد پیچ گوشتی چهارسو در سایزهای PH0*60 میلیمتر، PH1*30 میلیمتر، PH1*80 میلیمتر و PH2*100 میلیمتر در این ست پیچ گوشتی دوسو چهارسو Beta ایتالیا موجود است.

دسته بندی ها ,