36101383 - 026

سری پیچ گوشتی آلنی

سری پیچ گوشتی آلنی

سری پیچ گوشتی آلنی 11 پارچه درایو 1/4 اینچ

سری پیچگوشتی آلنی 10 پارچه درایو 1/4 اینچ ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. 2 عدد نوك پیچگوشتی در سایزهای 2 میلیمتر و 2.5 میلیمتر، همچنین 2 عدد سایز 3 میلیمتر، 2 عدد سایز 4 میلیمتر، 2 عدد سایز 5 میلیمتر و 2 عدد نوك پیچ گوشتی سایز 6 میلیمتر و یك عدد رابط، جهت استفاده از این نوك پیچ گوشتیها در انواع دریل، داخل یك جعبه چرخان پلاستیكی، این ست نوك پیچ گوشتی ستاره ای Beta ایتالیا را تشكیل داده اند.

 

کد محصول: 008600920

دسته بندی ها ,