36101383 - 026

سَری آچار تخت ترکمتر سایز 12

سَری آچار تخت ترکمتر سایز 12

سَری آچار تخت سایز 12 مخصوص دسته ترکمتر

این سری آچار تخت ترکمتر ساخت کمپانی بتا ایتالیا می باشد. با توجه به عکس دوم مقادیر A=30 میلیمتر , L=58 میلیمتر , LA=32 میلیمتر , Φ=16 میلیمتر میباشد.