36101383 - 026

سیم چین سایز 160 میلیمتر

سیم چین سایز 160 میلیمتر

سیم چین سایز 160 میلیمتر

سیم چین سایز 160 میلیمتر ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. طول این انبر سیم چین 160 میلیمتر بوده و وزن آن 215 گرم می باشد. با توجه به عكس دوم اطلاعات ابعادی این سیم چین Beta ایتالیا به شرح زیر می باشد: L=160 mm  , A=28 mm , L1=22 mm , S=12 mm

دسته بندی ها ,