36101383 - 026

سیم چین عایق 1000 ولت

سیم چین عایق 1000 ولت

سیم چین عایق 1000 ولت

سیم چین عایق ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. طول این سیم چین عایق برق 160 میلیمتر بوده و وزن آن 221 گرم می باشد. برای انجام فعالیتهایی كه با برق 1000 ولت سر و كار دارند، میتوان از این سیم چین Beta ایتالیا استفاده كرد. با توجه به عكس دوم اطلاعات ابعادی آن به شرح ذیل می باشد: L=160 mm ، A=20 ، L1=22 mm و B=11mm میباشد.

دسته بندی ها ,