36101383 - 026

شامپو کارواش اتوماتیک Neutrix

شامپو کارواش اتوماتیک Neutrix

شامپو کارواش اتوماتیک Neutrix مفرا در حجم 25 کیلوگرم

شامپو کارواش اتوماتیک از کمپانی Mafra ایتالیا می باشد. این شامپو کارواش اتومات مفرا با نام تجاری Neutrix در حجم 25 کیلوگرم ارایه میشود. شامپو Neutrix با قدرت پاک کنندگی بالا در مرحله دوم کارواش اتوماتیک روی خودرو اعمال میشود و با قدرت بالای تمیز کنندگی و نیروی فیزیکی برس کارواش بدنه را تمیز می نماید.

نسبت مصرف شامپو کارواش اتوماتیک 15 الی 30 گرم برای هر خودرو می باشد که بسته به میزان کثیفی، فصل و سایز خودرو قابل تنظیم میباشد. این محصول باعث کثیفی برس در کارواش اتومات نمی شود و عاری از ترکیبات فسفات و آسیب رسان به برس میباشد.