36101383 - 026

لقلقه بكس بلند سایز 1/2 اینچ

لقلقه بكس بلند سایز 1/2 اینچ

لقلقه بكس بلند سایز 1/2 اینچ

لقلقه بكس بلند سایز 1/2 اینچ ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. طول این دسته لقلقه Beta ایتالیا 600 میلیمتر بوده و وزن آن نیز 938 گرم است.

 

کد محصول: 009200843

دسته بندی ها ,