36101383 - 026

مجموعه آچار یك سر تخت یك سر رینگ 6 پارچه

مجموعه آچار یك سر تخت یك سر رینگ 6 پارچه

مجموعه آچار یك سر تخت یك سر رینگ 6 پارچه

مجموعه آچار یك سر تخت یك سر رینگی 6 پارچه از كمپانی بتا ایتالیا می باشد. ست آچار یك سر تخت سایز 6 میلیمتر، 7 میلیمتر، 8 میلیمتر، 10 میلیمتر، 11 میلیمتر و 13 میلیمتر در یك کیف برزنتی چسب دار قرار گرفته است، این ست آچار یك سر رینگی یك سر تخت Beta ایتالیا را تشكیل داده اند.

 

کد محصول: 000420049

دسته بندی ها ,