36101383 - 026

مجموعه قلاویز و حدیده 37 پارچه

مجموعه قلاویز و حدیده 37 پارچه

مجموعه قلاویز و حدیده 37 پارچه

ست قلاویز و حدیده شامل 37 پارچه بوده ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد.تعداد 7 ست 3 عددی قلاویز در سایزهای M4 ، M5 ، M6 ، M8 ، M10 ، M12  و M3  مجموعا 21 عدد قلاویز؛ به همراه دو عدد دسته قلاویز و یك عدد آچار جغجغه ایی قلاویز، مربوط به قلاویز دستی است. گفتنیست سایزهای M3 تا M6 سه سو و مابقی چهارسو هستند. همچنین برای حدیده كاری، این ست كامل قلاویز و حدیده دارای ست 7 پارچه ی حدیده در سایزهای M4 ، M5 ، M6 ، M8 ، M10 ، M12 و M3 به همراه ست 5 پارچه ی آچار حدیده می باشد. گفتنیست سایزهای M3  و M2  دو گل و مابقی سه گل هستند. یك عدد پیچگوشتی دو سو 6 میلیمتری نیز در این مجموعه قلاویز و حدیده Beta ایتالیا موجود می باشد.

 

کد محصول: 004470055

دسته بندی ها ,