36101383 - 026

مجموعه مته بنایی 8 پارچه

مجموعه مته بنایی 8 پارچه

مجموعه مته های بنّایی استوانه ای مارپیچ 8 پارچه

مجموعه مته بنّایی شامل 8 پارچه، ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. 8 عدد مته در سایزهای 3 میلیمتر، 4 میلیمتر، 5 میلیمتر، 6 میلیمتر، 8 میلیمتر، 9 میلیمتر، 10 میلیمتر و 12 میلیمتر در یك جعبه ی فلزی، این ست مته 8 پارچه Beta ایتالیا را تشكیل داده اند.

 

کد محصول: 004170100

دسته بندی ها ,