36101383 - 026

مجموعه میكرومتر خارج سنج 4 پارچه

مجموعه میكرومتر خارج سنج 4 پارچه

مجموعه میكرومتر خارج سنج 4 پارچه

مجموعه میكرومتر خارج سنج شامل 4 پارچه، ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد.این مجموعه دارای 4 عدد میكرومتر بیرون سنج در سایزهای 25-0 میلیمتر، 50-25 میلیمتر، 75-50 میلیمتر و 100-75 میلیمتر، به همراه دو عدد آچار مربوطه، در یك كیف ابزار از جنس پلاستیك فشرده است، این ست میكرومتر خارج سنج Beta ایتالیا را تشكیل داده اند.