36101383 - 026

مواد جرم گیر دستگاه ترنادو 4.5 لیتری Pulimax EWO

مواد جرم گیر دستگاه ترنادو 4.5 لیتری Pulimax EWO

مواد جرم گیر دستگاه ترنادو 4.5 لیتری Pulimax EWO

مواد مخصوص دستگاه ترنادو از کمپانی Mafra ایتالیا می باشد. این مواد جرم گیر داخل خودرو مفرا برای استفاده حرفه ای با نام تجاری Pulimax EWO در حجم 4.5 کیلوگرم در بازار ارایه میشود. رایحه مناسب و قدرت پاک کنندگی بالای این محصول و عدم ایجاد لکه از خصوصیات بارز این مواد جرم گیر میباشد.

این محصول مخصوص دستگاه ترنادو وورث و دستگاه ترنادو مفرا و دیگر برندها میباشد که بسته به میزان کثیفی یک لیتر مواد در 3 الی 5 لیتر آب حل شده در تورنادو گان صفرشویی برای پاشش ریخته میشود.