36101383 - 026

مکمل انژکتورشوی Quick Clean

مکمل انژکتورشوی Quick Clean

مکمل انژکتورشوی Quick Clean با حجم 300 ميلي ليتر

مکمل انژکتور شوی از کمپانی Quick Clean می باشد این محصول با نام تجاری Fuel Injector Cleaner در حجم 300 میلی لیتر در بازار ارایه می شود. مکمل انژکتور شوی کوییک کلین برای تمیز کردن مسير سوخت رسانی به موتور و شستشوى سوزن انژکتور درون باک بنزین خودرو اضافه می شود و با بنزین مخلوط می گردد. اين محصول مناسب براى یک بار سوخت گيری می باشد و برای هر 10000 كيلومتر كاركرد پيشنهاد ميشود.

تميز شدن مسير سوخت رسانى با مكمل انژكتور شوى باعث منظم شدن پاشش سوزن انژكتور و در نهايت تنظيم كار كردن سيستم و كاهش مصرف سوخت مى شود. اين محصول باعث بهتر سوختن و عدم خام سوزى بنزين شده و در طولانى مدت آسيب به كاتاليست كانورتر خودرو را نيز كاهش مى دهد.