36101383 - 026

میز ابزار پنج کشویی

میز ابزار پنج کشویی

میز ابزار پنج کشویی بتا ایتالیا

میز ابزار پنج کشویی از کمپانی Beta ایتالیا می باشد. این میز کار بتا در دو رنگ نارنجی و طوسی می باشد و طول این کمد ابزار 588 میلی متر، عرض آن 367 میلی متر و ارتفاع آن 955 میلی متر می باشد. در این میز ابزار بتا تعداد دو کشوی ابتدایی هر کدام دارای ارتفاع 70 میلی متر و قابلیت تحمل وزن ابزار تا 25 کیلوگرم را دارا می باشند. ارتفاع کشوهای سوم و چهارم هر کدام 140 میلی متر می باشد و هر یک قادر به تحمل وزن ابزار تا 30 کیلوگرم می باشند. ارتفاع کشوی آخر 280 میلی متر و قادر به تحمل وزن ابزار تا 35 کیلوگرم می باشد. در این میز کار تعمیرگاهی بتا پایه های هر کشو توسط تشکهای لاستیکی فوم محافظت می شوند. در این میز ابزار هسته چرخهای 125 میلی متری آن جهت استحکام بیشتر فلزی بوده و دو تا از آنها ثابت و دوتای دیگر متحرک می باشند و همچنین یکی از چرخهای جلو این کمد ابزار ترمز نیز دارد. وزن این کمد ابزار تعمیرگاهی 52 کیلوگرم می باشد و قادر به تحمل وزن 800 کیلوگرم می باشد.