36101383 - 026

واکس کارواش اتوماتیک DROP Clean

واکس کارواش اتوماتیک DROP Clean

واکس کارواش اتوماتیک DROP Clean مفرا در حجم 25 کیلوگرم

واکس کارواش اتوماتیک از کمپانی MAFRA ایتالیا می باشد. این واکس کارواش اتومات مفرا بنام تجاری DROP Clean در حجم 25 کیلوگرم ارایه می شود. این محصول با ایجاد براقیت بسیار روی بدنه و همچنین قابلیت استفاده در مرحله آخر در کارواش اتوماتیک می تواند به عنوان واکس نهایی بدنه مصرف شود.

ضریب مصرف واکس کارواش اتوماتیک بسته به فصل و میزان براقیت مورد نیاز بین 15 الی 30 گرم برای هر خودرو قابل تنظیم می باشد. خصوصیات بارز این واکس کارواش، عدم ایجاد سطح چرب و عدم جذب گرد و خاک میشود و خودرو علاوه بر براقیت و طول عمر بالا دیرتر نیز آلوده خواهد شد.