36101383 - 026

واکس کارواش اتوماتیک IDRODiamant

واکس کارواش اتوماتیک IDRODiamant

واکس کارواش اتوماتیک ID RODiamant مفرا در حجم 25 کیلوگرم

واکس کارواش اتوماتیک از کمپانی مفرا ایتالیا می باشد. این واکس کارواش اتومات با نام تجاری IdroDiamant در حجم 25 کیلوگرم ارایه می شود. این محصول با ایجاد براقیت مناسب روی بدنه و همچنین قابلیت استفاده در مرحله آخر و یکی مانده به آخر در کارواش اتوماتیک میتواند به عنوان واکس و خشک کن اتوماتیک نیز مصرف شود.

ضریب مصرف واکس کارواش اتوماتیک بسته به فصل و میزان براقیت مورد نیاز بین 15 الی 30 گرم برای هر خودرو قابل تنظیم می باشد. خصوصیات بارز این واکس کارواش، عدم ایجاد سطح چرب و عدم جذب گرد و خاک میشود و خودرو علاوه بر براقیت بالا دیرتر نیز آلوده خواهد شد.