36101383 - 026

پد پولیش زبر سایز 12.5 مناسب برای دستگاه پولیش سایز 15

پد پولیش زبر سایز 12.5 مناسب برای دستگاه پولیش سایز 15

پد پولیش زبر سایز 12.5 ورک استاف مناسب برای دستگاه پولیش سایز 15

پد پولیش زبر سایز 12.5(قطر بکینگ پد 12.5 سانتی متر و قطر سطح کار 14 سانتی متر) مناسب برای لایه برداری تولید شده توسط شرکت ورک استاف لهستان مناسب برای استفاده با دستگاه پولیش سایز 15 می باشد. این مدل پد پولیش بعنوان یکی از اصلی ترین محصولات در دیتیلینگ خودرو برای زیرسازی رنگ و از بین بردن خط و خشهای عمیق مورد استفاده قرار می گیرد.