36101383 - 026

پد پولیش زبر سایز 17

پد پولیش زبر سایز 17

پد پولیش زبر سایز 17 میلی متر کوییک کلین مناسب برای لایه بردار عمیق می باشد. این پد زبر بعنوان یکی از پرمصرف ترین پدهای پولیش مورد استفاده در صنعت دیتیلینگ خودرو می باشد. این پد پولیش برای لایه برداری و از بین بردن خط و خشهای عمیق روی بدنه خودرو مناسب می باشد. این پد پولیش زبر مناسب برای استفاده با دستگاه پولیش اوربیتال می باشد.

پد پولیش زبر سایز 17 میلی متر کوییک کلین مناسب برای لایه بردار عمیق می باشد. این پد زبر بعنوان یکی از پرمصرف ترین پدهای پولیش مورد استفاده در صنعت دیتیلینگ خودرو می باشد. این پد پولیش برای لایه برداری و از بین بردن خط و خشهای عمیق روی بدنه خودرو مناسب می باشد. این پد پولیش زبر مناسب برای استفاده با دستگاه پولیش اوربیتال می باشد.