36101383 - 026

پد پولیش نرم سایز 12.5 مناسب برای دستگاه پولیش سایز 15

پد پولیش نرم سایز 12.5 مناسب برای دستگاه پولیش سایز 15

پد پولیش نرم سایز 12.5 ورک استاف مناسب برای دستگاه پولیش سایز 15

پد پولیش نرم سایز 12.5 (قطر بکینگ پد 12.5 سانتی متر و قطر سطح کار 14 سانتی متر) تولید شده توسط شرکت ورک استاف لهستان مناسب برای استفاده با دستگاه پولیش سایز 15 می باشد. این مدل پد پولیش نرم در دیتیلینگ خودرو و احیای رنگ خودرو برای اعمال واکس در مرحله نهایی کار مورد استفاده قرار می گیرد.