36101383 - 026

پد پولیش نرم سایز 17

پد پولیش نرم سایز 17

پد پولیش نرم سایز 17 کوییک کلین بعنوان یکی از اقلام مصرفی در احیا رنگ خودرو و صنعت دیتیلینگ خودرو برای برای اعمال واکس در آخرین مرحله ی پولیشکاری مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول از فوم فشرده نرم تولید شده است و مناسب برای استفاده با دستگاه پولیش اوربیتال می باشد.پد پولیش نرم سایز 17 میلی متر کوییک کلین Finishing Pad

پد پولیش نرم سایز 17 کوییک کلین بعنوان یکی از اقلام مصرفی در احیا رنگ خودرو و صنعت دیتیلینگ خودرو برای برای اعمال واکس در آخرین مرحله ی پولیشکاری مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول از فوم فشرده نرم تولید شده است و مناسب برای استفاده با دستگاه پولیش اوربیتال می باشد.