36101383 - 026

پد پولیش نیمه زبر سایز 12.5 مناسب برای دستگاه پولیش سایز 15

پد پولیش نیمه زبر سایز 12.5 مناسب برای دستگاه پولیش سایز 15

پد پولیش نیمه زبر سایز 12.5 ورک استاف مناسب برای دستگاه پولیش سایز 15

پد پولیش نیمه زبر و کمی لایه بردار سایز 12.5 (قطر بکینگ پد 12.5 سانتی متر و قطر سطح کار 14 سانتی متر) تولید شده توسط شرکت ورک استاف لهستان مناسب برای استفاده با دستگاه پولیش سایز 15 می باشد. این نوع پد پولیش در دیتیلینگ خودرو برای زیرسازی رنگ و از بین بردن خط و خشهای سطحی تر مورد استفاده قرار میگیرد.