36101383 - 026

پد پولیش پوست بره سایز 14.5

پد پولیش پوست بره سایز 14.5

پد پولیش پوست بره سایز 14.5 کوییک کلین

پد پوست بره سایز 14.5 کوییک کلین برای لایه برداری عمیق برای استفاده با دستگاه پولیش روتاری برای حداکثر میزان لایه برداری مناسب می باشد. این پد پولیش پوست بره برای استفاده با پولیش زبر برای بالاترین میزان لایه برداری طراحی شده و در دیتلینگ خودرو برای احیای رنگ بدنه ی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.