36101383 - 026

پد پولیش پوست بره سایز 17

پد پولیش پوست بره سایز 17

پد پولیش پوست بره سایز 17 کوییک کلین

پد پولیش پوست بره سایز 17 کوییک کلین برای لایه برداری عمیق مناسب برای دستگاه پولیش روتاری تولید شده است. پد پوست بره سایز 17 کوییک کلین با قدرت لایه برداری بالا برای استفاده با پولیش زبر خودرو طراحی شده است و در دیتیلینگ خودرو برای احیای رنگ بدنه خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.