36101383 - 026

کرم ضد ترک چرم Charme Nutrient

کرم ضد ترک چرم Charme Nutrient

کرم ضد ترک چرم مفرا ایتالیا ضد ترک و تیرگی چرم Charme Nutrient

کرم ضد ترک چرم از کمپانی Mafra ایتالیا می باشد. این کرم ضد ترک مفرا با نام تجاری Charm Nutrient و حجم 150 گرم واکس تقویتی جهت چرمهای خشک و ترک خورده می باشد و از شکنندگی، چین خوردگی و تیرگی چرم جلوگیری می نماید.