36101383 - 026

گریس پمپ دستی 1000 سی سی

گریس پمپ دستی 1000 سی سی

گریس پمپ دستی با ظرفیت 1000 سی سی

گریس پمپ دستی 1000 سی سی ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. طول این گریس پمپ فشار قوی 500 میلیمتر بوده و ظرفیت آن نیز 1000 سی سی می باشد. حداكثر فشار كاری این گریس پمپ دستی Beta ایتالیا 550 بار می باشد.

 

کدمحصول: 017500750

دسته بندی ها ,