36101383 - 026

اسپری خوشبو کننده رایحه هلو

اسپری خوشبو کننده رایحه هلو

اسپری خوشبو کننده خودرو با رایحه هلو

اسپری خوشبو کننده خودرو از کمپانی MAFRA ایتالیا می باشد. اسپری خوشبوکننده مفرا با رایحه هلو با نام تجاری Autoflor Peche Cassis و در حجم 75 میلی لیتر ارایه می شود. این خوشبو کننده عاری از ترکیبات بنزن و مضر برای انسان می باشد و با رایحه ای ملایم و عدم ایجاد سردرد در محیط بسته می باشد.